E. cuniculi infectie bij het konijn

 

Wat is E. cuniculi?

Encefalitozoön cuniculi is eencellige parasiet. Deze parasiet heeft een gastheer (het konijn) nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen.
Veel konijnen zijn drager van E. cuniculi. Bij ziekte of stress daalt de weerstand van het konijn en kan de parasiet zich gaan vermeerderen.
Via de urine wordt deze  uitgescheiden en  kunnen andere konijnen besmet worden.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van E.cuniculi zijn:

  • Hersenverschijnselen: een scheve kopstand, tollen om de as, evenwichtsstoornissen, met het hoofd zwaaien,..
  • Problemen met de achterhand: slappe of verlamde achterpoten
  • Nierproblemen: het lekken van urine over de achterpoten en de buik, veel drinken en veel plassen
  • Oogproblemen: verkleuring van de lens of staar
  • Vermageren

 

Diagnose

Meestal kan aan de hand van de symptomen de diagnose gesteld worden.

Bij twijfel kan er een röntgenfoto van de buik gemaakt worden om te zien of de nieren beschadigd zijn. Ook worden de oren goed gecontroleerd op eventuele ontstekingen, omdat middenoorontsteking soms gelijkaardige symptomen kan geven.

Er bestaat een bloedtest waarbij er antistoffen tegen E. cuniculi in het bloed kunnen worden aangetoond. Alleen een negatieve test heeft echter waarde. Als het konijn positief test, kan het om E. cuniculi gaan, maar heel veel gezonde konijnen hebben ook antistoffen tegen de parasiet.

Behandeling

Als de ziekte in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de behandeling meestal succesvol. Het konijn krijgt medicatie om de parasiet te bestrijden. Daarnaast moet het konijn intensief verzorgd worden:

  • Het konijn moet warm gehouden worden, bijvoorbeeld met behulp van een kruik.
  • Het konijn moet voldoende eten en indoen nodig bijgevoerd worden.
  • Soms wordt er ook antibiotica en medicatie voor de darmen gegeven.
  • Het konijn moet schoon en droog gehouden worden.

De totale behandelingsduur bedraagt minimaal 4 weken.

Dragers

Konijnen die besmet zijn met E. cuniculi blijven de rest van hun leven drager van deze parasiet. Na genezing bestaat altijd de kans dat het konijn opnieuw ziek wordt, bijvoorbeeld door een verminderde weerstand door ziekte of stress.

Als een besmet konijn samenleeft met een ander konijn, heeft het weinig zin om ze te scheiden. Het andere konijn is dan waarschijnlijk ook al drager van de parasiet.

Een goede hygiëne blijft in alle gevallen noodzakelijk.Voorkomen van de ziekte is echter onmogelijk.

Tenslotte

E. cuniculi is goed te behandelen. Genezing kan echter  lang duren, soms wel maanden. Belangrijk is om bij de allereerste symptomen, direct contact op te nemen met een dierenarts, zodat zo snel mogelijk met de behandeling gestart kan worden.