Epilepsie bij de hond

Wat is epilepsie?

Epilepsie is het herhaaldelijk optreden van toevallen. Epilepsie wordt meestal veroorzaakt door een afwijking in de hersenen. We noemen dit primaire epilepsie. Een  epileptische aanval wordt gekenmerkt door:

  • bewustzijnsverlies
  • spierkrampen
  • urineverlies
  • speekselen

Er is echter een zeer grote variatie mogelijk, in de mate waarin deze symptomen optreden. Belangrijk om te weten, is dat een hond met een epileptische aanval geen pijn ondervindt!

Epilepsie ontstaat meestal op jonge leeftijd. Meestal wordt er geen oorzaak voor de toevallen gevonden. Bij sommige rassen, zoals de border collie, komt epilepsie vaker voor en speelt een erfelijke factor waarschijnlijk een rol.

Er bestaat ook een vorm van epilepsie, waarbij er wel een onderliggende oorzaak aangetoond kan worden. Dit ontstaat meestal pas op oudere leeftijd.

Onderzoek en behandeling van de hond met epilepsie

Wanneer uw hond voor de eerste keer een toeval heeft gehad, is het altijd verstandig om contact op te nemen met uw dierenarts. Uw hond wordt dan onderzocht en er wordt bloedonderzoek gedaan. Als uit deze onderzoeken blijkt dat de hond verder lichamelijk gezond is, spreekt men van primaire epilepsie.

Epilepsie is een aandoening die niet genezen kan worden, maar wel goed te behandelen is. Door de behandeling neemt de frequentie en de ernst van toevallen af. Er wordt meestal met de behandeling gestart als de hond vaker dan 1 x per maand een toeval heeft.

Bij bepaalde medicatie (fenobarbital), moet de juiste dosering gecontroleerd worden aan de hand van bloedonderzoek. Als eenmaal de juiste dosering gevonden is en de toevallen zijn onder controle, dan volstaat jaarlijks bloedonderzoek.

Onlangs is er een nieuw soort medicatie op  de markt gekomen voor honden met epilepsie (pexion®). Deze medicatie heeft minder bijwerkingen dan fenobarbital en hierbij is bloedonderzoek niet noodzakelijk.

Hoe om te gaan met een hond met epilepsie?

Ook al ondervindt de hond er zelf meestal weinig hinder van, voor de eigenaar is een hond met epilepsie vaak toch een belasting.

  • Als een hond een toeval heeft, is het belangrijk om de hond zoveel mogelijk met rust te laten.
  • Zorg dat zijn omgeving prikkelarm is door het licht te dimmen en harde geluiden te vermijden.
  • Zorg dat de hond zich niet pijn kan doen (van de bank / trap vallen). Probeer niet de aanval te stoppen door de hond vast te houden, de hond is buiten bewustzijn en kan u per ongeluk hard bijten!
  • Bij ernstige aanvallen, die langer dan 5 minuten duren, moet de eigenaar rectaal valium toedienen d.m.v. een klysma, om de aanval te stoppen
  • Let altijd op de duur van de aanval. Een aanval mag niet langer dan 10  minuten duren. Als het langer duurt, kan oververhitting en zuurstofgebrek optreden. Neem dan altijd contact op met uw dierenarts.

Prognose

Epilepsie is op zich geen levensbedreigende ziekte. Uw hond kan er net zo oud mee worden als iedere andere hond. Enkel als de aanval te lang duurt of kortdurende aanvallen zich blijven herhalen, kan er een levensbedreigende situatie ontstaan die zo snel mogelijk door een dierenarts behandeld moet worden.

Slechts in een beperkt aantal gevallen zal de hond onvoldoende reageren op de gebruikelijke medicatie en desondanks nog (te) vaak toevallen krijgen.

Ten slotte

Het is verstandig om bij te houden wanneer de hond een toeval heeft gehad, hoe lang deze duurde, met welke symptomen het gepaard ging en of er een bijzondere situatie aan vooraf gegaan is. Op den duur krijgt men dan een goed inzicht in de frequentie en vorm van de aanvallen en kan men aanvallen vaak al zien aankomen.

Zorg dat de medicatie en de dosering vermeldt staan in het paspoort van uw hond en vermeldt bij bezoek aan een andere dierenarts dat uw hond epilepsie heeft. Een hond met epilepsie is gevoelig voor bepaalde narcose middelen en niet alle medicatie kan tegelijkertijd met de medicijnen tegen epilepsie worden toegediend.