Gif wijzer medicijnen, bestrijdingsmiddelen en overige giftige stoffen

In dit artikel vindt u een aantal middelen die dagelijks gebruikt worden maar erg schadelijk zijn voor uw huisdier.

Paracetamol

Is giftig voor katten en honden.

Bij katten veroorzaakt elke ingenomen hoeveelheid vergiftigingsverschijnselen. Kop en poten zwellen op, slijmvliezen worden donker en de kat raakt benauwd.

Bij honden veroorzaakt het maagdarmklachten zoals braken en diarree. Ook kan er na 1 tot 2 dagen leverfalen optreden.

Ibuprofen, aspirine en andere NSAID’S

Inname kan maagdarmklachten veroorzaken zoals braken, diarree en buikpijn. Verder kan inname van deze middelen zorgen voor lever- en nierproblemen!

Permethrin

Is giftig voor katten en vissen.

Wordt gebruikt als bestrijdingsmiddel tegen insecten. Ook wordt deze stof vaker toegevoegd aan verschillende anti-vlooienmiddelen.

Symptomen bij de kat zijn onrust, speekselen, braken, trillen en toevallen. Een kat   kan hieraan overlijden!

Muizen- en rattengif

Deze bevatten coumarinederivaten die erg giftig zijn voor dieren. Deze zorgen er namelijk voor dat er geen bloedstolling meer kan ontstaan waardoor er inwendig ernstige bloedingen optreden. Indien er niet direct behandeld wordt, kan dit een dier fataal worden.

Slakkengif

Dit bevat metaldehyde wat giftig is voor honden en katten. Het veroorzaakt symptomen zoals speekselen, onrust, braken, ongecoördineerd bewegen, trillen, toevallen en hoge koorts. Een slakkengif vergiftiging is alleen in een vroeg stadium te behandelen!

Teflon (antiaanbaklaag)

Dit is erg giftig voor vogels.

Een antiaanbaklaag in een pan kan bij oververhitting ernstige benauwdheid bij vogels veroorzaken. In ernstige gevallen kan dit dodelijk zijn. Zet daarom uw vogelkooi nooit in dezelfde ruimte waar ook gekookt word.

Antivries en koelvloeistof

Deze bevatten ethyleenglycol. Dit is giftig voor alle dieren! Honden en soms katten zijn het vaakst slachtoffer.

Ethyleenglycol heeft voor honden een onweerstaanbare zoete geur en smaak. Katten kunnen het binnenkrijgen door over gemorste delen heen te lopen, waarna ze hun poten schoon likken.

Symptomen direct na inname zijn braken, veel drinken en plassen, sloom en een dronkenmansgang. In fase twee van de vergiftiging ontstaan ernstige nierfalen die levensbedreigend kunnen zijn.

Indien uw huisdier in aanmerking is gekomen met een van deze stoffen dient u direct contact op te nemen met een dierenarts!