Myxomatose bij het konijn

 

Oorzaak en ontstaan van de ziekte

Myxomatose wordt veroorzaakt door een Pokkenvirus. Omstreeks 1930 werd het virus vanuit Brazilië geëxporteerd naar Australië. De bedoeling hiervan was om daar de enorme konijnenpopulatie onder controle te krijgen. Uiteindelijk roeide het virus praktisch de hele konijnenpopulatie in Australië uit.

Sinds 1952 komt de ziekte ook in Europa voor. Tussen de verschillende konijnenrassen lijkt er een verschil in gevoeligheid te bestaan. Zo zijn Dwergkonijnen minder gevoelig en zijn Vlaamse Reuzen extreem gevoelig voor het Myxomatose virus.

Het risico van infectie hangt mede af van de manier waarop de konijnen gehouden worden. Aangezien wilde konijnen de voornaamste bron van besmetting zijn, zullen konijnen die in de tuin gehouden worden een groter risico lopen dan huiskonijnen.                      

Het virus kan overgebracht worden via direct contact met een besmet konijn, maar vooral ook indirect via bloedzuigende insecten zoals muggen en konijnenvlooien. Het virus komt dan via de huid van konijn in het lichaam en verspreidt zich via het bloed.

Symptomen

  • Zwellingen ter hoogte van de oogleden, oren, lippen en onder de staart
  • Blindheid door gezwollen oogleden
  • Bulten op de oren, bij de mond en op de rug (myxomen)
  • Koorts
  • Slecht eten met als gevolg problemen met het maagdarmstelsel

Behandeling

De behandeling van een konijn met myxomatose bestaat uit ondersteunende therapie met antibiotica, dwangvoer, extra warmte en ondersteunende medicatie voor het maagdarmstelsel. De behandeling duurt meestal meerdere weken en is erg intensief. Het vergt veel inzet van de eigenaar. Met deze therapie is de kans op herstel ongeveer 30%, indien de algemene toestand van het konijn bij de start van de behandeling nog redelijk is. Als er geen behandeling wordt gestart, sterven konijnen binnen een paar dagen.

Preventie

  • Vaccineren! Konijnen worden 1 keer per jaar gevaccineerd tegen Myxomatose. Jonge konijnen mogen vanaf 5 weken gevaccineerd worden.
  • Laat uw konijn regelmatig nakijken door een dierenarts. Zieke konijnen mogen niet gevaccineerd worden!
  • Probeer contact tussen tamme en wilde konijnen te vermijden.
  • In een gebied waar Myxomatose voorkomt, kan men tamme konijnen beter binnenshuis houden.
  • Dek het konijnenhok af met vliegengaas om contact met muggen te vermijden.