Algemene voorwaarden

Op (behandel)overeenkomsten bij Dierenkliniek Roerdalen zijn de Algemene Voorwaarden van de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) van toepassing. Deze zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

Algemene voorwaarden Dierenkliniek Roerdalen 2013