E. cuniculi infectie bij het konijn

Wat is E. Cuniculi?

Encephalitozoön cuniculi is een parasiet die veel voorkomt bij konijnen. Bij ziekte of stress daalt de weerstand van het konijn en kan de parasiet tot uiting komen. Besmetting vindt plaats door contact met urine van konijnen die drager zijn van E. cuniculi.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van E.cuniculi zijn:

  • Hersenverschijnselen: een scheve kopstand, tollen om de as, evenwichtsstoornissen, met het hoofd zwaaien,…
  • Problemen met de achterhand: slappe of verlamde achterpoten
  • Nierproblemen: het lekken van urine over de achterpoten en de buik (‘urinebrand’), veel drinken en veel plassen.
  • Oogproblemen: verkleuring van de lens of staar, ontstekingen in het oog
  • Vermageren ondanks goede eetlust                                        

Diagnose

Meestal kan aan de hand van de symptomen en het lichamelijk onderzoek de diagnose gesteld worden. Er bestaat een bloedtest waarbij er antistoffen tegen E. cuniculi in het bloed  bepaald worden. Alleen een negatieve test heeft echter waarde. Als het konijn positief test, kan de oorzaak van de klachten E. cuniculi zijn, maar heel veel gezonde konijnen hebben ook antistoffen tegen de parasiet. Bij evenwichtsstoornissen wordt er ook altijd goed gekeken naar de oren, omdat bij een middenoorontsteking gelijkaardige symptomen kunnen optreden.

Behandeling

Als de ziekte in een vroeg stadium ontdekt wordt, is de behandeling meestal succesvol. Het konijn krijgt medicatie om de parasiet te bestrijden. Daarnaast moet het konijn intensief verzorgd worden:

  • Het konijn moet warm gehouden worden, bijvoorbeeld met behulp van een kruik.
  • Het konijn moet voldoende eten en indien nodig bijgevoerd worden.
  • Soms wordt er ook nog ondersteunende medicatie voorgeschreven
  • Het konijn moet schoon en droog gehouden worden.

De totale behandelingsduur bedraagt minimaal 6 weken.

Dragers

Konijnen die besmet zijn met E. cuniculi blijven de rest van hun leven drager. Na herstel is er altijd een kans dat het konijn opnieuw ziek wordt, bijvoorbeeld door een verminderde weerstand bij ziekte of stress. 
Als een besmet konijn samenleeft met een ander konijn, heeft het weinig zin om ze te scheiden. Het andere konijn is dan zeer waarschijnlijk ook al besmet, maar krijgt niet altijd klachten.

Tenslotte: 

E. cuniculi is goed te  behandelen. Genezing kan echter  lang duren, soms wel maanden. Belangrijk is om bij de allereerste symptomen, direct contact op te nemen met een dierenarts, zodat zo snel mogelijk met de behandeling gestart kan worden.