Myxomatose bij Konijnen

Oorzaak en ontstaan van de ziekte

Myxomatose wordt veroorzaakt door een Pokkenvirus. Omstreeks 1930 werd het virus vanuit Brazilië geëxporteerd naar Australië. De bedoeling hiervan was om daar de enorme konijnenpopulatie onder controle te krijgen. Uiteindelijk roeide het virus praktisch de hele konijnenpopulatie in Australië uit.

Sinds 1952 komt de ziekte ook in Europa voor. Het virus wordt overgebracht via direct contact met een besmet konijn, maar vooral ook via indirect contact door bloedzuigende insecten zoals muggen en konijnenvlooien die het virus bij zich dragen. Het virus komt dan via de huid van konijn in het lichaam en verspreidt zich via het bloed.

Symptomen

  • Zwellingen ter hoogte van de oogleden, oren, lippen en onder de staart
  • Blindheid door gezwollen oogleden
  • Bulten op de oren, bij de mond en op de rug (myxomen)
  • Koorts
  • Slecht eten met als gevolg problemen met het maagdarmstelsel

Tussen de verschillende konijnenrassen lijkt er een verschil in gevoeligheid te bestaan. Zo zijn dwergrassen minder gevoelig en zijn Vlaamse reuzen extreem gevoelig voor Myxomatose.

Het risico van infectie hangt mede af van de manier waarop de konijnen gehouden worden. Aangezien wilde konijnen de voornaamste bron van besmetting zijn, zullen konijnen die in de tuin gehouden worden een groter risico lopen dan huiskonijnen.

Behandeling

De behandeling van een konijn met myxomatose bestaat uit ondersteunende therapie met antibiotica, dwangvoer, extra warmte en ondersteunende medicatie voor het maagdarmstelsel. De behandeling duurt meestal meerdere weken en is erg intensief. Het vergt veel inzet van de eigenaar. Met deze therapie is de kans op herstel ongeveer 30%, indien de algemene toestand van het konijn bij de start van de behandeling nog redelijk is. Als er geen behandeling wordt gestart, sterven konijnen binnen een paar dagen.

Preventie

  • Vaccinatie: Konijnen worden 1 keer per jaar gevaccineerd tegen Myxomatose, RHD1 en RHD2. 
  • Probeer contact tussen tamme en wilde konijnen te vermijden. 
  • Dek het konijnenhok af met vliegengaas om contact met muggen te vermijden.
  • Als u merkt dat uw konijn 1 van bovenstaande symptomen heeft, ga dan zo snel mogelijk naar een dierenarts.